Log in

In 2019 is de richtlijnherziening van de richtlijn Hoofd-Halstumoren op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO) gestart. Inmiddels is de tweede tranche van conceptmodules gereed voor commentaar.

Oproep
Zou jij deze tweede tranche van commentaar willen voorzien, dan is de documentatie incl. het commentaarformulier met tabel op te vragen bij Jeanine Willekens-Brink via: J.Brink@nvlf.nl.

Ambities
Dit onderwerp sluit aan bij Ambitie 2: In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).