Log in

Het Nivel voert in opdracht van de NVLF en het LOOL (Landelijk Overleg Opleidingen Logopedie) een onderzoek uit naar de huidige en toekomstige behoefte aan logopedisten in Nederland. Hiervoor vragen we alle ooit afgestudeerde logopedisten een vragenlijst in te vullen (ongeacht of u op dit moment werkzaam bent als logopedist). Met behulp van dit onderzoek kan bepaald worden hoeveel logopedisten er in de toekomst zullen zijn en hoeveel er waarschijnlijk nodig zijn. Ook wordt ingegaan op verschillende strategieën om een evenwichtige arbeidsmarkt te behouden of krijgen (bijvoorbeeld door middel van aanpassing van de opleidingsinstroom).

Meedoen met het onderzoek

Wanneer u bent afgestudeerd als logopedist en ingeschreven bent in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en/of als u lid bent van de NVLF wordt u door het Nivel benaderd om deel te nemen aan