Log in

Tot en met 21 september hebben de leden van de Werkgroep Logopedie voor 0-2 jarige kinderen de gelegenheid gekregen om te stemmen voor of tegen formalisering van de vereniging en de statuten. Na een derde stemperiode zijn de stemmen geteld en bleek er een duidelijke meerderheid akkoord met het voorstel van het bestuur.

Op 25 september is de acte gepasseerd bij de notaris. Vanaf heden is de Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie een feit!

Binnenkort zit de bestuursperiode van Regio Zuid-West erop en zal het bestuur worden overgedragen aan de regio Noord-Holland. Aangezien de Landelijke Dag vanwege de Coronamaatregelen dit jaar niet door kon gaan, heeft het bestuur besloten om de leden te informeren middels een uitgebreid jaarverslag. Het inkomend bestuur heeft een jaarplan opgesteld om de leden op de hoogte te brengen van de aandachtspunten voor het nieuwe jaar. Als alle zaken zijn afgehandeld zal het jaarverslag en het jaarplan middels het administratiesysteem van de NVLF verzonden worden.