Log in
Vandaag (vrijdag 11 oktober) wordt opnieuw een groep logopedisten (aselect) uitgenodigd om deel te nemen aan het kostprijsonderzoek. Zoals we dinsdag al lieten weten in onze nieuwsbrief blijft het aantal aanmeldingen helaas achter. We willen de logopedisten die vandaag worden uitgenodigd nogmaals vragen of zij mee willen werken.
Redactie

Door deel te nemen aan het onderzoek, dat paramedie breed wordt uitgevoerd, werk je mee aan een betere toekomst van de logopedie. Dat klinkt misschien een beetje hoogdravend, maar het is wel een feit. We hebben de resultaten van dit onderzoek nodig om het gesprek over eerlijke tarieven te kunnen blijven voeren. De zorgverzekeraars en het ministerie van VWS hechten er grote waarde aan en de NVLF heeft veel vertrouwen in de uitkomsten van dit onafhankelijk uitgevoerde onderzoek.

Vergoeding

Omdat de vragenlijst omvangrijk is en deelname flink wat tijd kost biedt de NVLF alle deelnemers een vergoeding van € 250 aan. Die krijg je als alle onderdelen zijn ingevuld en jouw respons kan worden meegenomen in de resultaten.

Kijk op www.nvlf.nl/kostprijsonderzoek2019 voor het nieuwsbericht van afgelopen dinsdag met meer informatie over het kostprijsonderzoek.