Log in

De NVLF klankbordgroepen voor de werkvelden 1e lijn, gezondheidszorg en onderwijs bestaan sinds mei 2017. De eerste jaren werden de bijeenkomsten druk bezocht en was het eenvoudig leden voor de klankbordgroepen te werven. De laatste jaren lukt het echter niet meer om de klankbordgroepen goed gevuld te krijgen en we hebben al twee keer de bijeenkomst geannuleerd omdat er te weinig deelnemers waren.

Het bestuur heeft dan ook in haar vergadering van september besloten de klankbordgroepen van de bovengenoemde werkvelden per 1 oktober 2023 op te heffen. Bij deze overweging speelt ook mee dat er in de tussentijd mogelijkheden bij zijn gekomen om als bestuur te weten wat er speelt onder de leden. Denk hierbij aan social media, de driejaarlijkse algemene ledenenquête, gerichte enquêtes onder ledengroepen en diverse polls via NVLF nieuwsbrief en website. Daarnaast zijn er uiteraard de twee statutaire commissies SEB en