Log in

De Zomertoer Logopedie 2023 is met succes afgerond. We kijken met enthousiasme terug op een vruchtbare uitwisseling van kennis en ervaring binnen ons prachtige vakgebied. Gedurende drie online sessies kwamen ongeveer 120 deelnemers bij elkaar om een avond lang te praten over logopedie.

De Zomertoer trok een diverse groep deelnemers, waaronder studenten, docenten logopedie, logopedisten uit eerstelijnspraktijken, zorginstellingen en het onderwijs. Tijdens de avonden zijn vakinhoudelijke en actuele thema’s in de logopedie besproken. Onder begeleiding van Bureau STORMPUNT hebben de deelnemers met prikkelende werkvormen en in een open gesprekssfeer waardevolle ervaringen gedeeld en nieuwe ideeën gegenereerd. De opbrengst van de drie sessies is beschikbaar in het bijgevoegde document. Bekijk hier het hele document.

Namens de NVLF en het LOOL willen we alle deelnemers