Log in

De partijen die aan tafel zitten bij de Cao UMC willen op zoek naar een bemiddelaar die de impasse bij de vastgelopen onderhandelingen voor een nieuwe cao kan doorbreken. Dat hebben de vijf werknemersorganisaties (FBZ, FNV, NU’91, LAD en CNV) afgesproken met werkgeversorganisatie NFU. Ze hopen dat nog voor de zomer een cao-akkoord kan worden bereikt.

In maart schortte de NFU de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC na zes overlegrondes op, omdat de werkgeversorganisatie geen financiële ruimte zag voor een generieke structurele salarisverhoging. De NFU gaf aan eerst de verkiezingen en het SER-advies over werken in de zorg te willen afwachten voordat ze verder wil praten over een nieuwe cao.

Intussen is de werkdruk in umc’s echter onverminderd hoog en ziet het er niet naar uit dat er binnen enkele weken een