Log in

De vakbond FvOv heeft vorige maand aangegeven dat acties in het primair en voortgezet onderwijs onafwendbaar leken vanwege de beperkte ruimte die de regering bood voor een aanvaardbare loonafspraak in een nieuwe cao.

Zowel vakbonden als werkgevers hebben diverse acties ondernomen, waaronder een actiedag op 25 mei, en hebben verzocht om extra financiële middelen van de regering. Helaas hebben deze inspanningen geen succes gehad. Om de regering en de Tweede Kamer alsnog onder druk te zetten, heeft FvOv aangekondigd dat er acties gepland staan op 5 oktober. Het doel van deze acties is om financiële ruimte te creëren, zowel op Prinsjesdag als in de periode daarna.

De recente val van het kabinet heeft de kans op extra financiële middelen op korte termijn aanzienlijk verkleind. De verkiezingen vinden plaats op 22 november. De verwachting is