Log in

Op 4 juli aanstaande organiseert het NVLF Bureau weer een Online Spreekuur. Dit keer staat het spreekuur in het teken van het Integraal Zorgakkoord (IZA). We hebben twee interessante panelleden die graag jullie vragen over het IZA willen beantwoorden.

We hebben Lisa van der Voort uitgenodigd. Zij is beleidsmedewerker paramedische zorg bij het ministerie van VWS. Zij zal inzicht geven in de betekenis van het zorgakkoord voor logopedisten. Daarnaast zal Boudewijn de Ridder namens de NVLF deelnemen aan het panel om zijn visie vanuit de beroepsvereniging te delen.

Heb je vragen over het IZA? Wil je bijvoorbeeld weten wat het Integraal Zorgakkoord precies inhoudt en welke gevolgen dit heeft voor logopedisten? Of ben je benieuwd naar de rol die de NVLF speelt/heeft gespeeld bij de totstandkoming van het IZA? Misschien wil je meer weten over