Log in

Op 18 februari jl. vond het eerste NVLF online spreekuur plaats. Een bescheiden groepje leden maakte gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen over de communicatie van de NVLF. Deze eerste keer zaten namens de NVLF Janneke de Waal (bestuurslid en hoofdredacteur van het vakblad) en communicatieadviseurs Charlotte Piers en Martijn Ouburg achter de camera om vragen te beantwoorden. Deze eerste sessie was een pilot. Hoewel de opkomst niet groot was, waren de reacties van de deelnemers na afloop positief. Daarom gaan we deze spreekuren vaker organiseren.

Elk derde donderdag van de maand worden max. 30 leden uitgenodigd om van 19.00-20.00 uur in een online sessie over een vooraf bepaald onderwerp in gesprek te gaan, vragen te stellen of suggesties te doen. Omdat in de vorige sessie met de afdeling Communicatie duidelijk werd dat er veel behoefte is aan contact met bureaumedewerkers willen we de leden in het eerstvolgende sessie de mogelijkheid geven vragen te stellen aan beleidsadviseurs en –ondersteuners van de