Lees verder

Op 18 februari jl. vond het eerste NVLF online spreekuur plaats. Een bescheiden groepje leden maakte gebruik van de mogelijkheid vragen te stellen over de communicatie van de NVLF. Deze eerste keer zaten namens de NVLF Janneke de Waal (bestuurslid en hoofdredacteur van het vakblad) en communicatieadviseurs Charlotte Piers en Martijn Ouburg achter de camera om vragen te beantwoorden. Deze eerste sessie was een pilot. Hoewel de opkomst niet groot was, waren de reacties van de deelnemers na afloop positief. Daarom gaan we deze spreekuren vaker organiseren.

Elk derde donderdag van de maand worden max. 30 leden uitgenodigd om van 19.00-20.00 uur in een online sessie over een vooraf bepaald onderwerp in gesprek te gaan, vragen te stellen of suggesties te doen. Omdat in de vorige sessie met de afdeling Communicatie duidelijk werd dat er veel behoefte is aan contact met bureaumedewerkers willen we de leden in het eerstvolgende sessie de mogelijkheid geven vragen te stellen aan beleidsadviseurs en –ondersteuners van de NVLF.  De eerstvolgende sessie staat gepland op 18 maart a.s.

Wil je deelnemen aan dit online spreekuur? Meld je aan via communicatie@nvlf.nl o.v.v. NVLF Spreekuur Beleid. De eerste 30 aanmeldingen krijgen op de dag zelf een Zoomlink toegestuurd.

Oorsprong spreekuur
Door de coronabeperkingen werden vorig jaar door de NVLF veel bijeenkomsten online georganiseerd, zoals webinars, de klankbordgroep bijeenkomsten en het congres. Dit werd door velen als positief ervaren, voornamelijk ook door het ontbreken van reistijd en verkeersdrukte. Een fysieke bijeenkomst bijwonen was voor de coronacrisis een aanzienlijke tijdsinvestering en beperkte daarmee de hoeveelheid aanwezigen. Meepraten vanuit huis kost veel minder moeite.

Zodoende ontstond het plan om de leden vaker tussentijds te bevragen in een online spreekuur. Op deze manier blijven we als vereniging nog meer in contact met de leden en leden kunnen op een makkelijke en toegankelijke manier hun vragen stellen en/of tips en suggesties delen. De onderwerpen voor het spreekuur kunnen heel breed of juist heel specifiek, op een actualiteit, worden ingestoken.

Onderwerpen voor spreekuren
Voor de komende spreekuren zijn een aantal onderwerpen aangedragen. Via deze link kun je aangeven welke onderwerpen voor jou van belang zijn en aangeven of welke onderwerpen ontbreken.