Log in

Afgelopen vrijdag is het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor logopedie van dit jaar verschenen. Bij dit nummer vind je online verschillende extra artikelen of uitgebreidere versies van artikelen.

In het eerste nummer van 2022 spreken we onder andere met Heleen Gorter, moeder van een kind met TOS, en logopedist en onderzoeker Inge Klatte over COMPLETE, het project over samenwerking tussen logopedisten en ouders bij de behandeling van kinderen met TOS. Het kennisartikel gaat over ‘Chin Tuck Against Resistance’ en in de korte portretten maken we kennis met de nieuwe bestuursleden van de NVLF. En er is uiteraard aandacht voor de Dag van de Logopedie.

Online extra’s

Bij dit nummer vind je online verschillende extra artikelen of uitgebreidere versies van artikelen. Zo