Lees verder
Afgelopen maanden hebben we meerdere berichten geplaatst in de nieuwsbrief over de doorontwikkeling kwaliteitstoets: de zogenaamde kwaliteitscyclus. Via leden hebben we vernomen dat deze berichten op Facebook tot meerdere reacties hebben geleid. Graag lichten wij deze reacties toe.
Redactie

Allereerst willen we benadrukken dat deelname aan de kwaliteitscyclus op vrijwillige basis is en blijft. Vanzelfsprekend ziet de NVLF graag dat meer praktijken de kwaliteitscyclus gaan doen. De NVLF ziet de kwaliteitscyclus als een mooie kans om jezelf en de praktijk te ontwikkelen en te staan voor kwaliteit. Nogmaals, het is geen verplichting om deel te nemen.

Een andere discussie gaat over de besluitvorming binnen de NVLF. We begrijpen dat er onduidelijkheid is over hoe dergelijke besluiten tot stand komen. De NVLF heeft de afgelopen maanden, samen met een aantal leden en auditbureaus, gewerkt aan de doorontwikkeling kwaliteitstoets. De concept-stukken zijn continu afgestemd met de statutaire commissies SEB en Vakinhoud. Het verenigingsbestuur wordt voortdurend op de hoogte gehouden over de voortgang kwaliteitscyclus. Ook de zorgverzekeraars zijn regelmatig door de NVLF geïnformeerd over de doorontwikkeling.

De besluitvorming heeft plaatsgevonden zoals de verenigingsstructuur is opgebouwd. De NVLF kent geen algemene ledenvergadering, maar een ledenraad. De ledenraad is het hoogste orgaan binnen de NVLF. Vertegenwoordigers van de tien districten en de drie werkvelden (eerstelijn, gezondheidszorg en onderwijs) maken onderdeel uit van de ledenraad en komen momenteel viermaal per jaar bijeen. Zij benoemen, schorsen en ontslaan bestuursleden en stellen (huishoudelijke) reglementen, contributieregeling, begroting en jaarverslag vast. Tevens wijzigt zij statuten en keurt zij fusies of samenwerkingen goed. De ledenraad kan zelf agendapunten voor de ledenraadsvergadering inbrengen. Het bestuur informeert de ledenraad over actuele onderwerpen, projecten en hetgeen in de statutaire commissies is besproken.

Wij verwachten eind deze maand de kwaliteitscyclus te publiceren.