Log in

De ledenraad heeft onlangs het voorstel goedgekeurd om de tariefcategorieën in de matrix onkostenvergoeding 2021 met elkaar  te harmoniseren. Het bedrag behorende bij tarief 1 is zodoende aangepast van € 198,- naar € 200,-.

In de onkostennota en –matrix staat omschreven wanneer leden die actief zijn voor de NVLF welke vergoeding krijgen. Lees en/of bekijk de documenten via onderstaande links.

Nota onkosten vergoedingen NVLF 2021
Matrix onkostenvergoeding 2021