Log in
De onderwijsbonden roepen het primair en voortgezet onderwijs op tot een landelijke staking op woensdag 6 november. Leraren, begeleiders, schoolleiders en onderwijsondersteuners komen in actie voor een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en voldoende collega’s. Net zoals bij de eerdere acties in het onderwijs roept de NVLF haar leden niet op om op 6 november mee te doen aan deze staking.
Redactie

‘Hoewel in de stakingsoproep ook over onderwijsondersteuners wordt gesproken, gaat het feitelijk alleen over de lerarentekorten. Er wordt vooral door scholen gedreigd met het invoeren van een 4-daagse schoolweek en met het naar huis sturen van klassen. Er zijn inderdaad grote tekorten aan leraren, maar goed onderwijs vraagt meer dan alleen hoger betaalde leraren. Als door het kabinet extra geld ter beschikking wordt gesteld, ben ik bang dat net zoals bij de vorige cao in het primair onderwijs vooral de leraren zullen profiteren. Ik heb er geen vertrouwen in dat er iets wordt gedaan aan het dichten van de salariskloof tussen de hbo-opgeleide logopedisten en de eveneens hbo-opgeleide leraren,’ aldus beleidsadviseur Marguerite Boersma van de NVLF.

De NVLF is aangesloten bij FvOv, een van de onderwijsbonden, en maakt zich hard voor het actualiseren en waarderen van de functie van logopedist in het primair onderwijs. Dit heeft geleid tot een onderzoek in opdracht van cao-partijen. Hieraan heeft in januari van dit