Log in

Afgelopen vrijdag (15 april) hebben vertegenwoordigers van FvOv, AOb, CNV en AVS samen met de VO-raad en PO-Raad met Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) het Onderwijsakkoord ondertekend. Wat betekent dit akkoord voor logopedisten die werken in het onderwijs?

Dit akkoord betekent voor de meeste functies een verbetering van de salarissen in het primair onderwijs (PO) en verlichting van de werkdruk in het voortgezet onderwijs (VO). Ook is dit het vertrekpunt voor een bredere agenda die de komende jaren gezamenlijk wordt uitgewerkt en uitgevoerd om het lerarentekort aan te pakken en te zorgen voor beter onderwijs. Hierbij zal specifieke aandacht blijven voor de taken van het onderwijsondersteunend personeel (OOP), waaronder de logopedist valt.

Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv: ”We zijn blij met dit akkoord, waarin niet alleen aandacht is voor de salariskloof tussen PO en VO, maar ook voor de werkdruk in het