Lees verder
Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft een onderhandelaarsakkoord bereikt met de fysio-, ergo-, oefen- en huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten, patiënten en zorgverzekeraars. Belangrijk onderdeel van de afspraken is een bijdrage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van €15 miljoen.
Redactie

De bestuurlijke afspraken paramedische zorg zijn gemaakt door Minister Bruins, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Ergotherapie Nederland (EN), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH), Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De partijen zetten hiermee in op ‘de juiste zorg op de juiste plek’ voor iedere individuele patiënt.

Minister Bruins: “De paramedische zorgsector is een belangrijke sector binnen de Nederlandse zorg. Dit past ook helemaal bij zorg op de juiste plek, door de juiste behandelaar te kiezen voor iedere individuele patiënt. Als het nodig is kies je voor het ziekenhuis, maar de andere keer kan je ook geholpen zijn met de fysiotherapeut of logopedist”.

Wout Adema, directeur Zorg van ZN: “Wij zijn blij met de gemaakte afspraken, die bijdragen aan de waardering voor elkaars positie. Deze afspraken helpen om gezamenlijk invulling te geven aan de juiste zorg op de juiste plek voor onze verzekerden. En doen bovendien recht aan de rol van paramedische zorg in dat verband.”

Er worden onder andere afspraken gemaakt om de administratieve lasten terug te dringen, kwaliteit verder te verbeteren, organisatiegraad te versterken, patiënt en zorgverlener dienen samen te gaan beslissen over de passende behandeling en er wordt ingezet op innovatieve zorg door bijvoorbeeld de inzet van een laserbehandeling door een huidtherapeut waarmee operaties in het ziekenhuis kunnen worden verminderd.

Partijen spreken af gezamenlijk een kostenonderzoek uit te laten voeren en aan de slag te gaan met de uitkomsten daarvan. Voor de uitvoering van de afspraken is in totaal €15 miljoen beschikbaar gesteld over een periode van vier jaar (2019-2022). Alle partijen leggen het onderhandelaarsakkoord nu met een positief advies voor aan hun achterban. Ook NVLF voorzitter Michel Dutrée is optimistisch: “De NVLF is blij met dit akkoord, want nu kan eindelijk werk gemaakt worden van de juiste zorg op de juiste plek, ook voor de paramedi.” Bij de NVLF wordt het akkoord voorgelegd aan de statutaire commissies en het verenigingsbestuur. De definitieve ondertekening volgt naar verwachting in juli.

Lees hier het akkoord