Log in

Het FBZ heeft het volgende bericht gedeeld over de overeenkomst over de verlenging van de Cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT).

Werknemersverenigingen en werkgeversorganisaties hebben een overeenkomst bereikt over een verlenging van de Cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de mogelijkheid om te stoppen met werken na 45 dienstjaren en te sparen voor verlof: het BalansBudget. De gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Verlenging

De afgelopen periode vonden de