Log in

Bonden, waaronder de FvOv, en de VO-raad hebben deze week een onderhandelaarsakkoord gesloten over een loonsverhoging in 2021. Dit akkoord zal zo spoedig mogelijk aan de leden ter beoordeling worden voorgelegd. Er zijn in dit akkoord geen stappen gezet op het terrein van de werkdruk, het grootste probleem in het VO. Om dit op te lossen moet ‘Den Haag’ komen met extra investeringen, we volgen de formatiebesprekingen dan ook met argusogen. 

De afspraken 
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 
• De salarissen en salarisschalen worden per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%. 
• De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8% naar 8,33% en bereikt daarmee een volledige 13e maand. 
• In november (of zo spoedig mogelijk