Log in

Duurzame verbeteringen in de zorg zijn een mooi streven, maar vaak zijn de financiën dan ook een struikelblok om nieuwe ideeën en plannen uit te voeren. Daarom maakt de NZa kleinschalige experimenten mogelijk.

Zorgaanbieders kunnen onder de NZa-regeling samen met zorgverzekeraars of zorgkantoren drie (met uitloop tot vijf) jaar lang kleinschalig experimenteren met zorg die onder de zorgverzekering of Wet langdurige zorg valt. Deze experimenten worden buiten de bestaande regels om gefinancierd, en komen in aanmerking voor een structurele bekostiging als het experiment positieve resultaten laat zien.

Hoe kun je een innovatie-aanvraag doen? Bekijk hier de informatiekaart

Lees hier meer over deze regeling.