Log in

De NZa heeft gereageerd op de brief die de NVLF in december stuurde over de vele bezwaarschriften van logopedisten naar aanleiding van de contractering 2021.

In de brief van december hebben we nogmaals de teleurstelling over de aangeboden contracten voor 2021 genoemd. Daarnaast hebben we de NZa twee vragen gesteld:

  • Hoe kijkt de NZa aan tegen de vele bezwaarschriften van de logopedisten over contractering 2021?
  • Kan de NZa de zorgverzekeraars verplichten om bij het aanbieden van de overeenkomsten 2022 de opbouw van het tarief bij te voegen?

Lees hier de reactie van de NZa, waarin zij een antwoord formuleert op deze vragen.

De NVLF is blij met deze heldere reactie. We zijn betrokken bij het verkennende  onderzoek en wachten de resultaten af. We houden jullie uiteraard op de hoogte via de website en nieuwsbrief.