Log in
Om de inkoop van paramedische zorg te verbeteren heeft de NZa op basis van alle meldingen die zij vorig jaar hebben gekregen en de terugkoppeling hierop van de zorgverzekeraars een aantal algemene aanbevelingen geformuleerd.
Redactie

De aanbevelingen hebben betrekking op de onderwerpen kwaliteit van zorg, het zorginkoopproces, het contact tussen aanbieder en verzekeraar, informatieverstrekking, meetinstrumenten en de lerende organisatie.

Klik hier voor de informatiekaart ‘Aanbevelingen inkoop paramedische zorg 2019’.