Log in
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft haar onderzoek naar de ontwikkelingen voor de betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de paramedische zorg (de Monitor Paramedische Zorg) afgerond en het conceptrapport opgesteld.
Redactie

Dit concept is kortgeleden naar de vertegenwoordigende organisaties van de beroepsgroepen gestuurd, onder meer naar de NVLF. Zij krijgen de mogelijkheid de conclusies te bestuderen en daar desgewenst op te reageren. Binnen de NVLF buigen de commissie SEB, het verenigingsbestuur en het NVLF-bureau zich hierover. De NZa heeft aangegeven dat het geen openbaar document is. Noch NZa, noch de verenigingen kunnen de inhoud van deze concept-Monitor openbaar maken of met de leden delen. Het concept heeft ook geen officiële status. Het gaat uiteindelijk om de tekst in het definitieve rapport. Wij vinden het niettemin belangrijk de leden te informeren over de stand van zaken van het proces. Naar verwachting zal de verwerking van de reacties en het formuleren van de definitieve tekst zo’n zes tot acht weken kosten.