Lees verder
Op 17 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het langverwachte rapport gepubliceerd over de paramedische zorg in Nederland. Aanleiding voor deze monitor zijn de toenemende problemen die paramedici ondervinden: lage tarieven, hoge werkdruk en geen serieuze onderhandelingsmogelijkheden met zorgverzekeraars.
Redactie

De NZa heeft de huidige situatie geanalyseerd en concludeert dat er zowel bij zorgaanbieders als zorgverzekeraars verbeteringen zijn gewenst. Zo zouden zorgaanbieders meer inzicht moeten geven in kwaliteit en uitkomsten van hun behandelingen voor de patiënt. Zorgverzekeraars kunnen dan meer gaan inkopen op kwaliteit en moeten meer inzicht geven in de opbouw van tarieven en wanneer je daar als zorgaanbieder voor in aanmerking komt, stelt de NZa.

De NZa constateert dat er veel onvrede en wantrouwen is. Dat moet veranderen. In de toekomst zullen patiënten langer thuis wonen en een groter beroep doen op de paramedische zorg. Dan is vertrouwen tussen financiers en zorgverleners van cruciaal belang.

Wat betreft de tarieven heeft de NZa wel gekeken naar de ontwikkelingen in de laatste jaren, maar doet ze geen uitspraak over de hoogte daarvan. De tarieven hebben over het algemeen de prijsontwikkeling gevolgd, waarbij de stijging voor logopedie wat hoger is geweest dan voor de andere paramedische disciplines. Over het algemeen is de toegankelijkheid van de zorg goed, concludeert de NZa. Mensen kunnen snel terecht bij een zorgaanbieder in de buurt. (Dat lijkt voor logopedie niet op te gaan, want er is in grote delen van het land sprake van steeds meer en langere wachtlijsten.)

De NZa stelt dat ze ontwikkeling van de kwaliteit van de zorgverlening niet heeft kunnen beoordelen. Zorgaanbieders kunnen naar de mening van NZa de kwaliteit nog niet duidelijk inzichtelijk maken. Dat zou wel moeten. Op basis van meer duidelijkheid kunnen zorgaanbieders en -verzekeraars dan gesprekken voeren over de tarieven. De NZa schrijft daarover: “Voor zorgaanbieders is het vaak onduidelijk wat ze moeten doen om voor een hoger tarief in aanmerking te komen. Zorgverzekeraars moeten daarom meer duidelijkheid geven over hoe zij inkopen, bijvoorbeeld door duidelijk te maken wanneer een zorgaanbieder in aanmerking komt voor een contract met een hoger tarief en wat de zorgaanbieder hiervoor moet doen. Daarnaast helpt het als zorgverzekeraars duidelijk kunnen maken aan zorgaanbieders hoe het tarief is opgebouwd, bijvoorbeeld door uitleg te geven uit welke elementen het tarief bestaat.”

De NZa roept zorgaanbieders en -verzekeraars op om te zoeken naar mogelijkheden om in samenspraak tot goede contractonderhandelingen te komen. Nadrukkelijk noemt de NZa de zorgen die leven bij paramedici: de tarieven, administratieve lasten, PREM en behandelindex. Deze staan een goede relatie met de verzekeraar in de weg.

Lees hier de monitor van het NZa.