Log in
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft – zoals ieder jaar – haar Monitor Zorgverzekeringen uitgebracht. Het gaat daarbij om een evaluatie van de handelwijze van verzekeraars in 2018. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen staan hieronder.
Redactie

De NZa constateert dat er meer zorgverzekeringspolissen zijn gekomen en dat de duidelijkheid daardoor afneemt. De Autoriteit pleit voor een beperking van het aantal; een pleidooi dat minister Bruins voor medische zorg deelt. Sommige concerns bieden nu vier tot wel zes polissen aan, die nagenoeg niet van elkaar verschillen, behalve soms de prijs. De NZa zou dit graag veranderd zien.

De NZa is kritisch in de richting van enkele zorgverzekeraars die vorig jaar te laat waren met het bekendmaken van de premies. Bestanden met e-mailadressen bleken niet te kloppen. Dat vindt de NZa geen excuus. Verder wordt vastgesteld dat de vindbaarheid van informatie over de polissen te wensen overlaat. Daardoor is het moeilijk polissen te vergelijken, wat juist wenselijk is om goed te kunnen kiezen. Ook hierover is minister Bruins het met de NZa eens. Dat moet dit jaar verbeteren, laat hij de Tweede Kamer weten, anders volgen er maatregelen.

De NZa constateert verder dat de systematiek van risicoverevening goed