Lees verder
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft – zoals ieder jaar – haar Monitor Zorgverzekeringen uitgebracht. Het gaat daarbij om een evaluatie van de handelwijze van verzekeraars in 2018. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen staan hieronder.
Redactie

De NZa constateert dat er meer zorgverzekeringspolissen zijn gekomen en dat de duidelijkheid daardoor afneemt. De Autoriteit pleit voor een beperking van het aantal; een pleidooi dat minister Bruins voor medische zorg deelt. Sommige concerns bieden nu vier tot wel zes polissen aan, die nagenoeg niet van elkaar verschillen, behalve soms de prijs. De NZa zou dit graag veranderd zien.

De NZa is kritisch in de richting van enkele zorgverzekeraars die vorig jaar te laat waren met het bekendmaken van de premies. Bestanden met e-mailadressen bleken niet te kloppen. Dat vindt de NZa geen excuus. Verder wordt vastgesteld dat de vindbaarheid van informatie over de polissen te wensen overlaat. Daardoor is het moeilijk polissen te vergelijken, wat juist wenselijk is om goed te kunnen kiezen. Ook hierover is minister Bruins het met de NZa eens. Dat moet dit jaar verbeteren, laat hij de Tweede Kamer weten, anders volgen er maatregelen.

De NZa constateert verder dat de systematiek van risicoverevening goed tegen het licht moet worden gehouden om te voorkomen dat verzekeraars zich vooral gaan richten op klanten die veel winst opleveren doordat zij lage zorgkosten hebben. De minister is het daarmee eens. Hij vindt dat de zorgverzekeraars vooral aandacht moeten besteden aan het inkopen van goede zorg. Risicoselectie is ongewenst. In dit kader gaan NZa en minister de marketing van zorgverzekeraars (met name via sociale media) dit jaar extra in de gaten houden. Vermeden moet worden, dat het commerciële beleid van zorgverzekeraars de solidariteit aantast.

Minister Bruins laat verder weten tegen zorgverzekeraars te zijn die het vrijwillig eigen risico via de aanvullende verzekering alsnog verzekeren. Zowel de NZa als de minister zullen de verzekeraars aanspreken op dit ongewenste gedrag.