Lees verder

Net als verreweg de meeste leden in eerstelijnspraktijken is de NVLF zwaar teleurgesteld over de bijna afgesloten contracteerperiode. De contracten die de meeste zorgverzekeraars voor 2021 hebben aangeboden, gaan volstrekt voorbij aan de uitkomsten van het kostenonderzoek. De geboden tarieven doen daar geen recht aan. Er is alle reden om onverminderd energie te blijven steken in erkenning van de positie van de logopedie.

Die conclusie kunnen we trekken nu de contracteerronde voor het nieuwe jaar er zo goed als op zit. Alleen bij Caresq kunnen de overeenkomsten nog tot 1 december worden getekend. Het is een zeer schrale troost dat de situatie van de logopedisten vergelijkbaar is met die van andere paramedici. Daar is het beeld vergelijkbaar. Het maakt de verontwaardiging niet geringer. In de aangeboden contracten herkent de NVLF niet de wil van verzekeraars om snel in goede samenwerking de verplichtingen van de bestuurlijke afspraken na te komen.

Dialoog
Terugkijkend op de afgelopen weken is de NVLF trots op de houding van de beroepsgroep. Veel logopedisten in allerlei plaatsen zijn proactief het gesprek aangegaan met hun contractpartners (de zorgverzekeraars). Dat leidde weliswaar meestal tot een dialoog, maar zonder dat het onderliggende probleem werd opgelost. Overeenkomsten werden niet aangepast. De NVLF zal deze ervaringen delen met de partners binnen de bestuurlijke afspraken en de NZa Wanneer de contractering volledig is afgesloten, houdt de NVLF een peiling onder haar leden naar het aantal gecontracteerde praktijken.

Ondanks de nu ontstane situatie zal de NVLF zich komende maanden constructief opstellen om tot een werkagenda voor de komende jaren te komen. Daarin moeten wederzijdse verplichtingen duidelijk zijn, met perspectief op honorering van de conclusies van het kostenonderzoek. Alle opties afwegend, biedt deze aanpak uiteindelijk de grootste kans op succes, meent het NVLF-bestuur.

Corona
De coronacrisis heeft afgelopen maanden de belangenbehartiging in de wielen gereden. Aan de kant van de Tweede Kamer, noch bij het ministerie van VWS, was veel aandacht voor zorgproblematiek buiten corona en uitgestelde zorg. Datzelfde geldt voor de media. Dit zal nog wel even aanhouden. Geen reden om aandacht te blijven vragen, al was het maar omdat logopedie binnen de zorg en het onderwijs juist nu een duidelijk ondersteunende taak kan bieden.