Log in

Net als verreweg de meeste leden in eerstelijnspraktijken is de NVLF zwaar teleurgesteld over de bijna afgesloten contracteerperiode. De contracten die de meeste zorgverzekeraars voor 2021 hebben aangeboden, gaan volstrekt voorbij aan de uitkomsten van het kostenonderzoek. De geboden tarieven doen daar geen recht aan. Er is alle reden om onverminderd energie te blijven steken in erkenning van de positie van de logopedie.

Die conclusie kunnen we trekken nu de contracteerronde voor het nieuwe jaar er zo goed als op zit. Alleen bij Caresq kunnen de overeenkomsten nog tot 1 december worden getekend. Het is een zeer schrale troost dat de situatie van de logopedisten vergelijkbaar is met die van andere paramedici. Daar is het beeld vergelijkbaar. Het maakt de verontwaardiging niet geringer. In de aangeboden contracten herkent de NVLF niet de wil van verzekeraars om snel in goede samenwerking de verplichtingen van de bestuurlijke afspraken na te komen.

Dialoog