Log in
Sinds 2018 is de NVLF betrokken bij de ontwikkeling van de richtlijn ‘HASP-paramedicus – gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en paramedicus’. In deze richtlijn worden afspraken gemaakt over welke informatie op welk moment wordt uitgewisseld tussen een paramedicus en huisarts of medisch specialist. Deze richtlijn vervangt de richtlijn logopedische verslaggeving op termijn.
Redactie

De werkgroep die bezig is met het ontwikkelen van de richtlijn bestaat uit vertegenwoordigers van huisartsen, logopedisten, oefentherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten en ergotherapeuten. Op dit moment is de werkgroep bezig met het afronden van de eerste conceptversie van de richtlijn. Deze versie wordt voorgelegd aan de betrokken beroepsverenigingen. Ook wordt afstemming gezocht met de Federatie van Medische Specialisten.

Naar verwachting is de richtlijn voor de zomer klaar. Daarna volgt een traject voor de inbouw en implementatie van de richtlijn. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte over de voortgang van dit project.