Log in
We staan aan het begin van een nieuw jaar. Ik wens alle logopedisten in Nederland alle goeds toe, persoonlijk en in hun vakuitoefening. Het wordt voor de beroepsgroep en de vereniging een uitdagend en belangrijk jaar. Samen eensgezind optrekken is essentieel om onze doelen te bereiken.
Redactie

Tijdens ons congres van eind november heb ik de speerpunten nog eens kort samengevat: een reëel tarief voor alle logopedisten in de eerste lijn, een salarisverhoging voor logopedisten in het onderwijs die niet achterblijft bij die voor onderwijzend personeel en een blijvend stevige positie voor de logopedisten die werkzaam zijn in zorginstellingen. En voor allemaal minder onnodige bureaucratie, minder werkdruk en – heel belangrijk! – veel plezier in het dagelijks werk. Dat is nodig om het mooie vak ook in de toekomst in goede gezondheid te kunnen blijven uitoefenen.

Laten we dat vakgebied ook met elkaar blijven ontwikkelen. De wereld staat niet stil. Grote technologische vernieuwingen komen op ons af. Zie ze niet als een bedreiging maar als een hulpmiddel om de zorg voor onze patiënten en cliënten verder te verbeteren.

Samenwerking en onderlinge eensgezindheid zijn wat mij betreft voorwaarden voor succes, maar ook regionaal samenwerken met andere zorgverleners hoort daarbij. Dat wil niet zeggen dat we meningsverschillen of