Log in
De NVLF is teleurgesteld over het NZa-rapport over de paramedische beroepen waar lang naar is uitgekeken. Ook de andere paramedici laten zich via het Paramedisch Platform Nederland (PPN) in dezelfde bewoordingen uit. De NZa komt weliswaar tot aanbevelingen om de verstoorde relatie tussen zorgverzekeraars en zorgverleners te herstellen, maar waagt zich niet aan het belangrijkste knelpunt: de hoogte van de tarieven die zorgverleners ontvangen.
Redactie

In een reactie stelt PPN, mede namens de NVLF: “Binnen de beroepsgroepen heerst grote onvrede over de wijze van contractering door de verzekeraars. Van onderhandelen zoals door de wetgever bedoeld, komt in de praktijk weinig terecht. Veel paramedici constateren dat zorgverzekeraars eenzijdig het tarief bepalen. Dat gemiddelde tarief is tot een kwart lager dan de NZa zelf jaren geleden als realistisch heeft aangegeven. In de tussentijd zijn werkdruk en administratieve lasten, naast alle kosten, alleen maar verder toegenomen.”

De NVLF is zeer teleurgesteld dat de NZa niet verder ingaat op de belangrijkste oorzaak van het wantrouwen tussen zorgverleners en -verzekeraars, namelijk de hoogte van de tarieven voor paramedische zorg. Er is wel gekeken naar de ontwikkeling van de tarieven in de laatste jaren, maar niet naar het niveau daarvan. De NZa volstaat met een aanbeveling dat partijen met elkaar op landelijk niveau afspraken moeten maken om de knelpunten op te lossen. De NVLF had gehoopt dat de NZa daar meer