Log in
Al jaren wordt door werkgroepen bestaande uit wetenschappers, logopedisten en medewerkers van de NVLF veel tijd en energie gestoken in richtlijnontwikkeling. We streven er altijd naar om richtlijnen met een hoge kwaliteit te ontwikkelen, die goed toepasbaar zijn in het werkveld. De Nederlandse richtlijnen voor logopedisten zijn buiten onze landsgrenzen ook niet onopgemerkt gebleven.
Redactie

Wist je bijvoorbeeld dat onlangs de Linee Guida Cliniche “LA BALBUZIE NEI BAMBINI, ADOLESCENTI E ADULTI , ofwel de Italiaanse vertaling van onze richtlijn stotteren is gepubliceerd. De NVLF krijgt regelmatig verzoeken van de buitenlandse beroepsverenigingen voor logopedisten of zij onze richtlijn mogen vertalen, zelfs uit China!

De NVLF richtlijn Parkinson is vertaald in het Noors. Op dit moment wordt daarnaast gewerkt aan een Italiaanse en Duitse vertaling.

We zijn trots op iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van onze richtlijnen. Jullie harde werk wordt ook door logopedisten buiten Nederland zeer gewaardeerd!