Log in
Het NVLF-register dyslexiebehandelaars wordt weer opengesteld voor inschrijvingen en herregistraties. Dat heeft het verenigingsbestuur van de NVLF besloten.

In mei van dit jaar lieten we weten het NVLF-register dyslexiebehandelaars stapsgewijs te beëindigen. Dit register leek zijn meerwaarde te hebben verloren omdat het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) niet langer de deskundigheid van alle behandelaren individueel toetst.

Begin november vond echter opnieuw een gesprek plaats met het NKD. Zowel de NVLF als het NKD zien vooralsnog meerwaarde in het in stand houden van het NVLF-register dyslexiebehandelaars. Niet zozeer om de individuele deskundigheid van de logopedisten in de rol van medebehandelaar te bewijzen, maar om logopedisten naar aanleiding van de nieuwe richtlijn en/of de nieuwe jeugdwet van specifieke informatie over dyslexiezorg te kunnen voorzien. Na dit gesprek heeft het bestuur van de NVLF besloten het register vooralsnog in stand te houden en dus weer open te stellen voor nieuwe inschrijvingen en herregistraties.

De criteria zijn ongewijzigd. Klik