Log in
Afgelopen week is er een cao-akkoord bereikt in het basisonderwijs. De vakbonden, waaronder FvOV, die mede namens de NVLF onderhandelde, en de werkgevers zijn het eens geworden over onder andere een loonsverhoging van 4,5 procent voor al het onderwijspersoneel én onderwijsondersteunend personeel, waaronder logopedisten. De NVLF legt het akkoord met een positief advies voor aan haar leden die werkzaam zijn in het primair onderwijs.

Als dit akkoord wordt goedgekeurd door de leden ontvangen zij naast deze loonsverhoging een eenmalige uitkering van 33 procent van hun maandloon van januari 2020 en een eenmalig bedrag van 875 euro (bij een voltijd baan). De cao gaat met terugwerkende kracht in op 1 maart 2019 en kent een looptijd tot 1 november 2020.

Afspraken OOP functies
Er zijn afspraken gemaakt over een aantal OOP functies. Voor logopedisten is een nieuwe functiebeschrijving gemaakt die op schaal 9 is gewaardeerd. Het functiehuis voor de onderwijsondersteuners moet vóór 1 augustus 2020 op schoolniveau worden vastgesteld.
Meer informatie en de tekst van het onderhandelaarsakkoord lees je hier.

Positief advies
De NVLF legt het resultaat van de onderhandelingen voor de nieuwe cao PO met een positief advies voor aan haar leden die werkzaam zijn in het primair onderwijs. Er is een mooie structurele loonsverhoging afgesproken met daarnaast twee eenmalige uitkeringen. De voorbeeldbeschrijving voor logopedisten is