Log in
  • Het betreft de registraties preverbaal, afasie en stotteren 
  • Voortaan zijn minder werkervaringseisen noodzakelijk voor (her)registratie   
  • Aanpassing voorkomt dat behandelingen niet gedeclareerd kunnen worden 
  • Besluit sluit aan bij toekomstige prestatiessystematiek NZa 
  • Opvattingen in ledenkring lopen uiteen; gezocht naar evenwichtig besluit 
  • Hieronder een overzicht van de concrete veranderingen  
  • De herziening gaat per 1 oktober 2021 in. 

Na afweging van alle voor- en nadelen heeft het verenigingsbestuur van de NVLF besloten de werkervaringseis voor de registers preverbaal, afasie en stotteren te verlagen.   Een deel van de leden is hier blij mee, omdat behandelingen hierdoor vergoed blijven worden. Een ander deel ziet als belangrijk nadeel dat de profileringsmogelijkheid als expert vermindert en heeft zorgen over de kwaliteit.