Log in

Om je te helpen een weloverwogen keuze te maken over het al dan niet afsluiten van een overeenkomst, organiseert de NVLF op donderdag 7 oktober, van 18.30 – 20.30 uur, een landelijke contracteeravond met Zilveren Kruis. Deze informatieavond zal online plaatsvinden.

Het doel van de avond is niet om jullie te adviseren om de overeenkomst wel of niet te tekenen, maar informeren over wat er in de overeenkomst staat. Zilveren Kruis geeft een korte toelichting bij de overeenkomst. Daarna word je door de NVLF bijgepraat over de verschillende overeenkomsten bij Zilveren Kruis.

N.B. Voor de andere zorgverzekeraars lopen de overeenkomsten door omdat vorig jaar met die verzekeraars meerjarige overeenkomsten zijn afgesloten.

Onderwerpen die aanbod komen zijn: