Lees verder

Door de coronabeperkingen werden vorig jaar door de NVLF veel bijeenkomsten online georganiseerd, zoals webinars, de klankbordgroep bijeenkomsten en het congres. Dit werd door velen als positief ervaren, voornamelijk ook door het ontbreken van reistijd en verkeersdrukte. Een fysieke bijeenkomst bijwonen was voor de coronacrisis een aanzienlijke tijdsinvestering en beperkte daarmee de hoeveelheid aanwezigen. Meepraten vanuit huis kost veel minder moeite.

Zodoende ontstond het plan om de leden vaker tussentijds te bevragen in een online spreekuur. Op deze manier blijven we als vereniging nog meer in contact met de leden en leden kunnen op een makkelijke en toegankelijke manier hun vragen stellen en/of tips en suggesties delen. De onderwerpen voor het spreekuur kunnen heel breed of juist heel specifiek, op een actualiteit, worden ingestoken.

We willen vanaf 18 februari, elke derde donderdag van de maand, max. 30 leden uitnodigen om van 19.00-20.00 uur in een online sessie over een onderwerp met ons in gesprek te gaan, vragen te stellen of suggesties te doen. Als pilot zal de afdeling PR en Communicatie donderdag 18 februari het spits afbijten. Onze Communicatieadviseurs Charlotte Piers en Martijn Ouburg zijn dan beschikbaar voor al je vragen over en/of suggesties voor bijvoorbeeld de website en de community Logopedie, de nieuwsbrief, het vakblad en alle andere communicatie-uitingen van de NVLF. Ook kunnen zij je bijvoorbeeld meer vertellen over het organiseren van een webinar.

Wil je deelnemen aan het eerste online spreekuur? Meld je aan via communicatie@nvlf.nl o.v.v. NVLF Spreekuur Communicatie. De eerste 30 aanmeldingen krijgen een Zoomlink toegestuurd.

Als er voldoende animo is voor het NVLF Spreekuur is het volgende thema in maart. Wat dat zal zijn, daar komen we later op terug.