Lees verder
Oproep: laat weten met wie contract is gesloten en of er openstaande vacatures en wachtlijsten zijn.
Redactie

Openstaande vacatures

In 2017 bleek na onderzoek meer dan de helft van de vacatures lastig te vervullen. In één op de drie gevallen kwam er zelfs geen enkele reactie op een vacature. Precies een jaar later willen we graag weten wat nu de stand van zaken is.

Het gevoel bestaat, dat de situatie sindsdien alleen maar nijpender is geworden. Omdat een gevoel niet voldoende is om dit aan te tonen, wil de NVLF zich baseren op een goede onderbouwing. De vereniging herhaalt daarom het onderzoek van 2017. De uitkomsten kunnen dan ook constructief worden gebruikt in gesprekken met overheid, politiek, zorgverzekeraars en andere relevante relaties.

Wachtlijsten

Een van de andere zorgen van de NVLF is de groei van de wachtlijsten. Eind vorig jaar had de helft van de praktijken een wachtlijst, met een duur oplopend tot zes weken. Ook dit willen opnieuw in kaart brengen, waarbij de verwachting is dat ook hierbij de problematiek is toegenomen.

Er zijn twee vragenlijsten, een voor praktijkhouders en een voor medewerkers binnen een praktijk:

Vragenlijst voor praktijkhouders.

Vragenlijst voor medewerkers binnen de eerstelijnspraktijken.

Met wie is contract gesloten?

De uiterste tekentermijn voor de contracten logopedie 2019 is verstreken. Om zicht te krijgen op de contractering 2019 en als hulpmiddel bij onze lobby-activiteiten, is het belangrijk dat de NVLF weet met welke zorgverzekeraars overeenkomsten zijn getekend en met welke niet of in mindere mate.
Oproep: laat het ons weten. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. De uitkomsten zijnvoor de hele beroepsgroep van belang; het kost maar een paar minuten tijd.