Log in
De NVLF vindt het belangrijk om initiatieven binnen het logopedisch werkveld de ondersteunen. Ondersteuning bieden kan op verschillende manieren. Soms heel zichtbaar en concreet door mee te denken en/of zelf initiatieven te ontplooien. Maar het kan ook op afstand in een meer faciliterende rol. Een voorbeeld van het laatste is de Landelijke Werkgroep Logopedie bij 0-2 jarige kinderen.

Vorig jaar zocht de werkgroep contact met de NVLF met de vraag of het mogelijk was om te helpen bij een aantal administratieve werkzaamheden, namelijk:
(1) facturatie van de jaarlijkse contributie;
(2) facturatie van de landelijke dag;
(3) het up-to-date houden van de ledenlijst en;
(4) periodiek versturen van nieuwbrieven.

Natuurlijk wil de NVLF helpen. Na een kleine analyse van de exacte wensen en mogelijkheden, hebben we besloten om de werkgroep mee te laten liften op onze ledenadministratie en op de financiële administratie. De ledenadministratie biedt de mogelijkheid om (werk)groepen aan te maken en te beheren. Het maakt daarbij niet uit of de leden van een werkgroep lid zijn van de NVLF of niet. Dat blijft prima gescheiden. Overigens wel fijn om te zien dat het overgrote deel van de werkgroepsleden ook gewoon lid is van de NVLF!

Voor deze administratieve ondersteuning hoeft de werkgroep de NVLF niet te betalen. We vinden het leuk en belangrijk om leden die zich (onderling) organiseren