Log in
Onlangs is bekend gemaakt dat de NVLF leerstoel Logopediewetenschap met vijf jaar wordt verlengd. Prof. dr. Ellen Gerrits is sinds 2014 bijzonder hoogleraar op de NVLF leerstoel en zal ook de komende vijf jaar deze post bekleden.

De NVLF heeft deze leerstoel bij de Universiteit Utrecht in september 2014 ingesteld. De leeropdracht van Gerrits is het professionaliseren van de logopedie, met name op spraak- en taalstoornissen bij kinderen. De resultaten worden gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de logopedische behandeling.

In het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie van dit jaar zal Gerrits terugblikken en haar plannen voor de komende vijf jaar toelichten.