Lees verder
De NVLF wil leden met innovatieve ideeën faciliteren om ze uit te voeren. Daarom lanceren we binnenkort het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL).

Vanuit het werkveld ontvangt de NVLF regelmatig signalen dat innovatieve projecten niet van de grond komen vanwege het ontbreken van financieringsmogelijkheden. Dit werd bevestigd tijdens de brainstormsessie die onderdeel uitmaakte van de Zomertoer Logopedie 2019.

Zorgverzekeraars hebben bijvoorbeeld regelingen voor zorginnovatie, maar vragen vaak eerst resultaten van een succesvolle pilot aan te leveren. Zonder financiering komen dergelijke pilots niet van de grond. Kansrijke ideeën en producten belanden daardoor ongewenst op de plank.

Met het stimuleringsprogramma hoopt de NVLF te bereiken dat innovatieve ideeën opgepakt en uitgevoerd worden, zodat we met elkaar ons vak toekomstbestendig maken. 2020 is het pilotjaar voor het stimuleringsprogramma. We zullen aan het einde van dit jaar evalueren of het stimuleringsprogramma leidt tot het beoogde resultaat.

Hoe werkt het stimuleringsprogramma?

  1. Een NVLF-lid (lees ook: een groep(je) leden) heeft een innovatief idee.
  2. Het NVLF-lid dient een aanvraag in voor het Stimuleringsprogramma Logopedie voor de gestelde deadline.
  3. De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen en vraagt eventueel om extra toelichting bij het NVLF-lid. De beoordelingscommissie adviseert het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur beslist.
  4. Het NVLF-lid ontvangt een terugkoppeling van de beoordelingscommissie. Wanneer financiering wordt toegekend, ontvangt het NVLF-lid maximaal 75% van het benodigde budget van de NVLF.

Er wordt geen financiering toegekend
Het NVLF-lid ontvangt waar mogelijk gerichte feedback. Bijvoorbeeld om de aanvraag te verbeteren en opnieuw in te kunnen dienen of een tip voor een andere financieringsmogelijkheid.

Bij een goedgekeurde aanvraag

5. Het NVLF-lid voert het project uit.

6. Het NVLF-lid levert het beoogde eindproduct volgens afspraak op.

Heb jij een innovatief idee op de plank liggen? In 2020 zijn er twee momenten waarop je een aanvraag kunt indienen. De eerste ronde start op 1 april en duurt tot 17 mei. De tweede ronde vindt plaats in het najaar (september/oktober).

Binnenkort lees je in onze nieuwsbrief en op onze website meer over het Stimuleringsprogramma.