Log in
De NVLF wil leden met innovatieve ideeën faciliteren om ze uit te voeren. Daarom lanceren we binnenkort het Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL).

Vanuit het werkveld ontvangt de NVLF regelmatig signalen dat innovatieve projecten niet van de grond komen vanwege het ontbreken van financieringsmogelijkheden. Dit werd bevestigd tijdens de brainstormsessie die onderdeel uitmaakte van de Zomertoer Logopedie 2019.

Zorgverzekeraars hebben bijvoorbeeld regelingen voor zorginnovatie, maar vragen vaak eerst resultaten van een succesvolle pilot aan te leveren. Zonder financiering komen dergelijke pilots niet van de grond. Kansrijke ideeën en producten belanden daardoor ongewenst op de plank.

Met het stimuleringsprogramma hoopt de NVLF te bereiken dat innovatieve ideeën opgepakt en uitgevoerd worden, zodat we met elkaar ons vak toekomstbestendig maken. 2020 is het pilotjaar voor het stimuleringsprogramma. We zullen aan het einde van dit jaar evalueren of het stimuleringsprogramma leidt tot het beoogde resultaat.

Hoe werkt het stimuleringsprogramma?

  1. Een NVLF-lid (lees ook: een groep(je) leden) heeft een innovatief idee.
  2. Het NVLF-lid dient een aanvraag in voor het Stimuleringsprogramma Logopedie voor de gestelde deadline.