Log in
Jarenlang was EHealth vooral een gadget. De laatste tijd is een duidelijke verandering zichtbaar. EHealth is een wezenlijk onderdeel van de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ beweging die de zorg onder andere toekomstbestendig moet maken. De NVLF wil door middel van Inspiratiesessies de brede mogelijkheden van Ehealth zichtbaar maken en haar leden begeesteren.

Op maandag 28 juni 2021, van 19.00 tot 20.30 uur, organiseert de NVLF de tweede inspiratiesessie met als thema Spraaktechnologie. Tijdens dit webinar geven Esther Ottow en Kees van den Broek je een beter zicht op wat spraaktechnologie is en wat het kan betekenen in jouw dagelijkse werk.

Esther Ottow is Innovatie regisseur bij Koninklijke Auris Groep. Auris biedt onderwijs, begeleiding en zorg aan iedereen met gehoor-, spraak- en taalmoeilijkheden.
Kees van den Broek is directeur van een startup genaamd ITSLanguage, die zich heeft toegelegd op spraaktechnologie in taalleersoftware. Hun technologie is inmiddels beschikbaar voor meer dan 100.000 studenten in verschillende Europese landen.
Esther en Kees werken samen aan meerdere innovatieve projecten waar ze jullie graag meer over vertellen.

Programma

  • Wat kan spraaktechnologie betekenen in jouw dagelijkse werk als logopedist?
  • Kansen voor spraaktechnologie