Log in

2024 is hét moment om volgende nieuwe stappen te zetten in het realiseren van de 5 ambities. Het bestuur, ledenraad en bureau hebben input geleverd voor het jaarplan 2024 en het idee is ontstaan om gedurende een aantal maanden één ambitie sterk uit te lichten.

Voor 2024 zijn dit opeenvolgend: ambitie 3, administratieve lastenverlichting (januari t/m maart), ambitie 1, hybride zorg (april t/m juni). We sluiten het jaar af met ambitie 2, regionale samenwerking (september t/m november). Natuurlijk besteden we ook aan ambities 4 (beloning) en 5 (kwaliteit) aandacht. Zo is de NVLF druk met de herziening van de Kennisagenda Logopedie en de herziene richtlijnen Afasie en TOS. En blijven we onvermoeibaar strijden  voor goede tarifering en cao’s voor onderwijs en gezondheidszorg.

Een kort overzicht