Log in
Het NVLF-format waarmee praktijkhouders, instellingen en logopedisten kunnen aantonen dat zij met de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld werken, komt per direct te vervallen.
Redactie

Het is wel belangrijk dat de praktijkhouder of logopedist, in geval van controle door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, kan laten zien dat zij de meldcode paraat heeft (dit mag ook digitaal). En eventueel dat in de dossiers aantoonbaar is dat er met de meldcode is gewerkt in het geval van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Met de meldcode werken is een onderdeel van de kwaliteit van de zorg die de logopediepraktijk, instelling of logopedist biedt. Toepassing van de meldcode moet leiden tot meer meldingen en eerder ingrijpen. Kijk hier voor meer informatie over de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.