Log in
Verlichting van administratieve lasten voor logopedisten door het handig inzetten van EPD-software. Dat was het onderwerp van een kort geleden gehouden vruchtbare bijeenkomst van de NVLF met de softwareleveranciers Incura, Intramed en James software (allemaal partner van de NVLF).
Redactie

Een eerste concrete activiteit is het opzetten van een webinar over de vernieuwde NVLF-richtlijn Logopedische dossiervorming en de aanpassingen in de softwarepakketten.
Vorig jaar is tijdens de schrap- en verbetersessies door leden aangegeven wat zij wilden schrappen en verbeteren aan deze richtlijn. De richtlijn is op basis van deze inbreng aangepast en 3 juni goedgekeurd door het verenigingsbestuur. Op dit moment wordt gewerkt aan een vernieuwde opmaak van de richtlijn en de samenvattingskaart. De richtlijn wordt op 1 juli gepubliceerd.

Na de zomer geeft de NVLF samen met elke partner-softwareleverancier een webinar dat inhoudelijk over de richtlijn gaat en specifiek is toegepast op het desbetreffende softwarepakket.

De leveranciers en NVLF hebben afgesproken om regelmatig bijeen te komen om activiteiten te ontwikkelen die leiden tot lagere administratieve lasten.