Log in

Helaas hebben de NVLF en het Nivel samen moeten besluiten om per 2024 te stoppen met de Nivel Zorgregistratie Logopedie. Het afgelopen jaar zijn de kosten (onder meer van data opslag en noodzakelijke innovaties) zodanig gestegen, dat ze niet meer in verhouding zouden staan tot de opbrengsten. Daarnaast bleef het aantal deelnemende logopediepraktijken achter bij de verwachtingen. De tot nu toe verzamelde data blijven wel beschikbaar bij het Nivel voor wetenschappelijk onderzoek.  

De NVLF begrijpt dat het stopzetten een gemis kan zijn. Vooral voor praktijken die gebruikmaakten van de zorgcijfers en dan met name degenen die dat voor hun visitatie deden. Prakijken kunnen voor de analyse van de praktijkdata nog wel gebruikmaken van de data uit de softwaresystemen en de landelijke index van Vektis.

Praktijkhouders die deelnamen aan Nivel Zorgregistratie Logopedie hebben inmiddels persoonlijk bericht