Log in
Op uitnodiging van de NVLF en de vakbond FvOv heeft op 9 januari een gesprek plaatsgevonden met logopedisten uit het cluster 2 onderwijs. Onderwerp van gesprek was de afspraak in de nieuwe cao po over het vaststellen van het functiebouwwerk voor het onderwijsondersteunend personeel.

De aanwezige logopedisten lieten weten dat de nieuwe voorbeeldbeschrijving van de functie logopedist geen weergave is van de taken die zij in de praktijk uitvoeren. Daarnaast blijft de salariskloof tussen de logopedist en de leraar bestaan. Jilles Veenstra, de voorzitter van FvOv en onderhandelaar bij de cao po, heeft uitgelegd welke stappen op schoolniveau genomen moeten worden om het nieuwe functiebouwwerk vast te stellen. Maar ook welke mogelijkheden de logopedisten zelf hebben om een hogere inschaling binnen de school te bepleiten. De scholen voor het speciaal onderwijs hebben namelijk extra loonruimte gekregen voor de functies zoals de logopedist.

Eerder al zegde de NVLF toe de leden van informatie te voorzien over de uitwerking van de afspraken in de nieuwe cao. Wij gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden om naast de nieuwe voorbeeldbeschrijving met andere beschrijvingen te komen waarin onze leden zich beter kunnen vinden. Dit kan dan als basis dienen voor het gesprek dat de leden zelf op school moeten