Log in

De NVLF komt op voor de belangen van logopedisten in Nederland. Dat doen we onder meer door te lobbyen bij de politiek, door contacten met ministeries en overleggen met zorgverzekeraars en relevante instanties als de NZa. Ook zijn we betrokken bij cao’s. Dat is belangrijk voor leden die werken in het onderwijs, bij zorginstellingen, gemeenten en GGD’en. Vaak is lobby niet zichtbaar. Toch is het goed dat je weet wat we doen. 

Voor de lobbyactiviteiten laat de NVLF zich ondersteunen door een gespecialiseerd bureau in Den Haag. Dat volgt de politieke ontwikkelingen van dag tot dag, zodat we precies weten wat er speelt. Op het juiste moment aandacht vragen, is voorwaarde voor succes. Via het bureau leggen we ook contacten met Kamerleden. En het adviseert ons om de inhoudelijke boodschap zo goed mogelijk over te brengen en af te stemmen op de