Log in
Het is belangrijk dat leden zich herkennen in het beleid en de activiteiten van de NVLF. Een open en ook kritische dialoog levert een bijdrage aan het optimaal opkomen voor de belangen van de beroepsgroep. Voorwaarde voor succes is dat men goed naar elkaar blijft luisteren. Het gezamenlijk doel is het terugkrijgen van plezier in het werk.

Dat concludeerden de actiegroep ‘Wij zijn logopedie’ en een delegatie van het verenigingsbureau na hun ontmoeting op 3 december jl, op initiatief van de actiegroep. Deze wordt geleid door Chantal Mailly, Aukje van Dam en Ineke Hendriks. Zij ontvingen verenigingsmanager Boudewijn de Ridder en communicatieadviseur Martijn Ouburg in Gouda. Na afloop noemde Ineke Hendriks het op Facebook een “prettig, open gesprek waarin in wisselende felheid de wederzijdse frustraties werden benoemd, bevraagd en beluisterd.” De Ridder sloot zich bij die conclusie graag aan.

De actiegroep ziet voor zichzelf de taak zich kritisch op te stellen, ook richting eigen vereniging. Maar wel in redelijke dialoog en op basis van wederzijds vertrouwen. Op die manier ontstaan heldere gesprekken en nieuwe inzichten, ook al zijn meningen niet altijd gelijkluidend.
Binnen de vereniging NVLF moet het geluid van de leden doorklinken via de ledenraad, klankbordgroepbijeenkomsten, districtsbijeenkomsten en andere momenten waarop de leden hun mening naar voren kunnen brengen. Volgens de actiegroep werkt dit systeem in de