Log in

Het verenigingsbestuur heeft besloten het onderzoek naar het invoeren van een keurmerk gekoppeld aan het NVLF-lidmaatschap op dit moment te laten vallen. Dit vanwege de vele (negatieve) reacties van leden. In de Werkagenda Logopedie stond het voorstel om een onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden en het draagvlak bij de leden voor het koppelen van een keurmerk aan het NVLF lidmaatschap. Het voorstel riep zo veel reacties bij leden op, dat het bestuur dit al als een goede peiling beschouwt.