Lees verder
Samen met de andere organisaties van het Paramedisch Platform Nederland (PPN) heeft de NVLF op woensdagmorgen 13 februari aan tafel gezeten met minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport.
Redactie

Het centrale thema van de bespreking was de problematiek van de paramedische beroepsgroepen. NVLF-voorzitter Michel Dutrée heeft van de gelegenheid gebruik kunnen maken om de specifieke zorgen bij de logopedie onder de aandacht te brengen: de toenemende wachtlijsten als gevolg van het toenemend aantal moeilijk in te vullen vacatures, de uitstroom uit de eerste lijn en een teruglopende belangstelling voor de opleidingen. Ze dragen alle drie bij aan zorgen over voldoende logopedische zorgverlening in de toekomst. De rode draad bij deze zorgelijke ontwikkelingen is de hoogte van het tarief in combinatie met de hoge werkdruk als gevolg van administratieve lasten. Dit speelt niet alleen bij de logopedie, maar ook bij de andere paramedische beroepen.

PPN heeft met de minister overlegd over mogelijkheden om tot nieuwe bestuurlijke afspraken voor de paramedische beroepen te komen. Daarin moeten in elk geval afspraken worden gemaakt over verbetering van de arbeidsmarkt, vermindering van regeldruk en ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Bij de minister was gehoor voor het pleidooi van de PPN-partners dat daarbij aan herijking van tarieven niet valt te ontkomen. Dit is echter primair een zaak van de zorgverzekeraars. Daarmee overlegt PPN ook. De politiek kan druk uitoefenen in het kader van het algemene gezondheidszorgbelang.

Michel Dutrée sprak van een open en constructief gesprek, waarbij duidelijk werd dat minister Bruins op de hoogte is van de problemen bij de logopedie. Hij kent het vakgebied vanuit zijn persoonlijke omgeving. In PPN-verband zal het overleg een vervolg krijgen.