Lees verder
In een gesprek met het Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD) heeft de NVLF de zorgen van logopedisten overgebracht over de toekomst van de logopedische hulp, veroorzaakt door de druk op de beroepsgroep en de financiële problematiek waarmee zij te maken krijgt. Het was een nuttige en vruchtbare gedachtewisseling.
Redactie

Terwijl op het Malieveld afgelopen donderdag de scholieren protesteerden voor het milieu, gingen Anne-marie Sikking (van het Regionaal Platform Leiden) en NVLF-voorzitter Michel Dutrée op bezoek bij Tweede Kamerlid Arno Rutte. Doel was de volksvertegenwoordiger meer inzicht te geven in de problematiek waarmee logopedisten te maken hebben. Na afloop toonden Sikking en Dutrée zich tevreden over het onderhoud. Rutte bleek oprecht geïnteresseerd en had zich niet gerealiseerd dat de logopedie kampt met veel vacatures en met een teruglopend animo bij studenten. Hij realiseert zich goed dat hierdoor ook de zorgplicht in gevaar kan komen. Rutte heeft zelf vijf jaar voor een zorgverzekeraar gewerkt. In het gesprek gaf hij aan dit belangrijke signaal mee te nemen in een bespreking met de voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Marian Kaljouw.

Geschrokken

Vanuit de praktijk van alledag legde Anne-marie Sikking uit dat het in de eerste lijn niet meer uit kan: het huidige tariefniveau is onvoldoende om investeringen voor de toekomst te kunnen doen en om logopedisten een reëel en verantwoord inkomen te bieden. Rutte schrok van het gegeven dat een gemiddelde logopedist werkt voor 15 euro per uur. Hij gaf aan af te willen van het huidige sessietarief en in plaats daarvan te willen toewerken naar transmurale DBC’s (diagnose-behandel-combinaties). Op die manier kan meer werk worden gemaakt van het verplaatsen van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Daarvoor is echter een wetswijziging noodzakelijk. Dat zal zeker nog enige tijd duren.

Bij kruisje tekenen

Er is verder gesproken over de huidige contracteringspraktijken, waarbij de beroepsgroep het gevoel heeft slechts te kunnen “tekenen-bij-het-kruisje”. Rutte spoorde de logopedisten aan om vooral te kijken wat een regionaal platform zou kunnen doen in de onderhandelingen, waarbij vooraf overlegd zou moeten worden met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), liefst samen met de zorgverzekeraar.

Het VVD-Kamerlid gaf aan op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen binnen de logopedie. Voorzitter Dutrée heeft hem de infographic overhandigd die in één oogopslag de problemen rond vacatures, wachtlijsten en gevolgen voor de patiëntenzorg inzichtelijk maakt. Ook zijn de beleidswensen en –doelstellingen van de NVLF nog eens neergelegd. Michel Dutrée sprak na afloop van een vruchtbaar en nuttig gesprek.