Log in
In een gesprek met het Tweede Kamerlid Arno Rutte (VVD) heeft de NVLF de zorgen van logopedisten overgebracht over de toekomst van de logopedische hulp, veroorzaakt door de druk op de beroepsgroep en de financiële problematiek waarmee zij te maken krijgt. Het was een nuttige en vruchtbare gedachtewisseling.
Redactie

Terwijl op het Malieveld afgelopen donderdag de scholieren protesteerden voor het milieu, gingen Anne-marie Sikking (van het Regionaal Platform Leiden) en NVLF-voorzitter Michel Dutrée op bezoek bij Tweede Kamerlid Arno Rutte. Doel was de volksvertegenwoordiger meer inzicht te geven in de problematiek waarmee logopedisten te maken hebben. Na afloop toonden Sikking en Dutrée zich tevreden over het onderhoud. Rutte bleek oprecht geïnteresseerd en had zich niet gerealiseerd dat de logopedie kampt met veel vacatures en met een teruglopend animo bij studenten. Hij realiseert zich goed dat hierdoor ook de zorgplicht in gevaar kan komen. Rutte heeft zelf vijf jaar voor een zorgverzekeraar gewerkt. In het gesprek gaf hij aan dit belangrijke signaal mee te nemen in een bespreking met de voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Marian Kaljouw.

Geschrokken

Vanuit de praktijk van alledag legde Anne-marie Sikking uit dat het in de eerste lijn niet meer uit kan: het huidige tariefniveau is onvoldoende om investeringen