Log in

Op vrijdag 5 februari verschijnt het eerste nummer van 2021 van het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. In deze editie lees je het kennisartikel van Hanneke Kalf, Irma Adbegovic en Jeanine Brink over logopedische stoornissen na COVID-19.

In het dubbelinterview spreken we met logopedist Hanneke van der Wal en beleidsmedewerker Gertjan Sinke over waarom logopedische expertise zo belangrijk is voor het onderwijs.
Verder besteden we dit jaar in elk nummer van het tijdschrift aandacht aan één van de CanMeDS-rollen, die een belangrijke rol spelen in het Profiel Logopedist. Deze keer  gaan we in op de rol van de logopedist als communicator. Én we interviewden een aantal  kaderleden over hun lidmaatschap van de ledenraad of een commissie van de NVLF.

Goed om te weten…
Vanaf 2021 wordt het NTVL in ander verpakkingsmateriaal verstuurd.  Vanaf nu is dat namelijk biologisch afbreekbaar folie. De NVLF vind het belangrijk zo ‘groen’ mogelijk te werk te gaan. Deze